You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
Jean 41a1d7c35f Upload files to '' 2 jaren geleden
LICENSE Initial commit 2 jaren geleden
README.md Initial commit 2 jaren geleden
elementaryOS-Hera-Multi-partition.sh Upload files to '' 2 jaren geleden

README.md

elementaryOS_Multi-Disk_FDE_Script