Git repo for my website
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Jean f955c6236b
New blog post, well, posted!
1 miesiąc temu
blog New blog post, well, posted! 1 miesiąc temu
contact Updated to allow for new theme support 1 miesiąc temu
external_links Updated to allow for new theme support 1 miesiąc temu
mastodon Added redirect for current mastodon account 7 miesięcy temu
mosaic Added a copy of the HTML 2.0 spec webpage; Updated sitemap 1 miesiąc temu
mumble Updated to allow for new theme support 1 miesiąc temu
other_interweb_peoples Updated to allow for new theme support 1 miesiąc temu
podcast Added IGNORE tag to top of HTML file 7 miesięcy temu
pokemon Updated to allow for new theme support 1 miesiąc temu
res New blog post, well, posted! 1 miesiąc temu
sitemap Updated to allow for new theme support 1 miesiąc temu
socials Updated to allow for new theme support 1 miesiąc temu
software_i_use Updated to allow for new theme support 1 miesiąc temu
LICENSE Added README and LICENSE 1 rok temu
README.md Added content to README 1 rok temu
dark.html Added dark-themed specific versions of webpages 1 miesiąc temu
index.html Updated to allow for new theme support 1 miesiąc temu
light.html Added light-themed specific versions of webpages 1 miesiąc temu
pokemon-dream_world.sh Added scripts to download Pokemon sprites, Dream World artwork, Global Link artwork, and Sugimori's artwork 6 miesięcy temu
pokemon-global_link.sh Fixed Cosplay Pikachu not being properly sorted 6 miesięcy temu
pokemon-sprites.sh Added scripts to download Pokemon sprites, Dream World artwork, Global Link artwork, and Sugimori's artwork 6 miesięcy temu
pokemon-sugimori.sh Added scripts to download Pokemon sprites, Dream World artwork, Global Link artwork, and Sugimori's artwork 6 miesięcy temu
webgen.sh Modified to create light-themed versions of pages, allowing for theme continuity across site 1 miesiąc temu

README.md

Git repo for my website