Git repo for my website
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Jean 5556886bef
Added Season 01, Episode 01 of the easthighNerd Cast
před 1 měsícem
blog Too much to remember exactly what and sepererate into individual commits před 1 měsícem
contact Too much to remember exactly what and sepererate into individual commits před 1 měsícem
external_links Too much to remember exactly what and sepererate into individual commits před 1 měsícem
other_interweb_peoples Too much to remember exactly what and sepererate into individual commits před 1 měsícem
podcast Added Season 01, Episode 01 of the easthighNerd Cast před 1 měsícem
res Upload of initial podcast stuff, let's see what happens před 1 měsícem
software_i_use Too much to remember exactly what and sepererate into individual commits před 1 měsícem
vtuber Updated favicons, added images of current models to all pages před 1 měsícem
LICENSE Added README and LICENSE před 8 měsíci
README.md Added content to README před 8 měsíci
generate.sh Did several things, cannot remember them all před 1 měsícem
index.html Too much to remember exactly what and sepererate into individual commits před 1 měsícem

README.md

Git repo for my website